About

Regler för karpfisket i Ånglegöl

Uppdaterade: 2022-01-01 Dessa enkla regler är framtagna för att följas. Den som inte följer dessa regler blir direkt avstängd från fisket till annat beslutas av styrelsen i VSFK. Vill man inte följa dessa regler ber vi er att fiska i någon annan sjö. §1. Rätten till karpfiske i Ånglegöl skaffar man sig genom att bli medlem i Virserums SportFiskeKlubb samt att köpa årskort hos VSFK:s fiskekortsåterförsäljare. §2. Vid förfrågan från tillsynsman SKALL giltigt fiskekort och medlemskort kunna uppvisas. §3. Max antal spön per fiskare är 3 st vid allt karpfiske. Har du 3 bottenmeten och vill stalkingfiska, veva då in ett av bottenmetespöna. §4. Avkrokningsmatta, håv och säck avsedda för karpfiske SKALL utan några som helst undantag användas vid bedrivandet av karpfisket.  Håll säckning av fisk på ett minimum för att skona fiskens hälsa. Eventuell säckning SKALL ske på minst 1 meters djup. §5. ALLA fångade karpar SKALL återutsättas i gott skick. Det är ABSOLUT FÖRBJUDET att skada, avliva eller flytta karp från Ånglegöl. §6. All fångad karp SKALL registreras i pärmen vid informationstavlan. Väger fisken mer än 5 kg SKALL även att ett foto tas på fisken för identifiering och skyndsamt lämnas över till VSFK. Fotot ska företrädesvis vara på fiskens högra sida (fiskens huvud ska peka åt fiskarens vänstra axel) §7. Alla partikelbeten som inte är färdiga för användning direkt från tillverkaren SKALL blötläggas i minst 24 timmar innan användning. Vi rekommenderar även att man kokar dem i minst 30 minuter efter blötläggningen innan de används. §8. Karpfiskare har ingen förtur till fiske eller rätt att bestämma över andra. Det är den som är först till platsen som har rätten att fiska på den. §9. Eldning är förbjuden! Grillning i engångsgrill är tillåtet så länge det sker med stor försiktighet. §10. Visa hänsyn! Håll god ordning på utrustning och prylar. Det är INTE TILLÅTET att fiska ifrån de 2 sommarstugetomter som finns vid sjön. Nedskräpning är ABSOLUT FÖRBJUDET, allt som tas med till sjön skall fraktas därifrån. §11. Det är viktigt att ha sina spön under uppsikt, en fiskare ska i största möjliga mån vara på sitt egna swim, och inte lämna sina spön obevakade under längre stunder. Man får självklart inte ha sin bivvie på något annat ställe än det swim man fiskar.   Virserums SFK har vid styrelsemöte beslutat att ta ut en kontrollavgift med 4000 kronor för personer som bedriver olaga fiske i våra klubbvatten. Med olaga fiske menas fiske som strider mot gällande fiskeregler. Kontrollavgiften har stöd i gällande lagstiftning LAG 1981:533 om fiskevårdsområden. Förutom detta gäller regler för lagstadgad fisketillsyn enligt 47 paragrafen i fiskelagen (1993:787). Fisketillsynsperson har även rätt att beslagta fisk och fiskeredskap. Olovligt fiske i Virserums SFK:s klubbvatten polisanmäls alltid.   

Tillsynsmän:

Johan Nelson Christian Hermansson Hantverkargatan 20 Konvaljstigen 5   577 74 MÅLILLA 574 41 VETLANDA     Mobilnr: 070-601 97 99 Mobilnr: 073-067 98 89    
lorem ipsum dolor sit amet
Ånglegöl - Home of the beautiful carp
© Virserums SFK 2008-2024
Regler & Tillsyn!