About

Karpfiske!

Ett begränsat antal årskort släpps varje år (25 st). Endast medlem kan köpa årskort för karpfiske. Årskortet gäller kalenderår. Tidigare årskortsinnehavare har förtur till året efter. Har inte nytt årskort lösts innan den 1 mars så försvinner förturen till förmån för eventuella väntande personer. OBS!!! Kolla alltid med nedan fiskekortsförsäljare innan några pengar sätts in på vårt BG om det finns platser kvar. Detta gäller naturligtvis inte om man förnyar sitt tidigare årskort innan den 1:a mars.

Pris från och med 2024:

1000 kr per kalenderår inkl medlemsavgift, oavsett om du är junior, senior eller pensionär!

Fiskortsförsäljare karpfiske Ånglegöl!

Johan Nelson, Hantverkargatan 20, Målilla, Tel: 070-601 97 99 Christian Hermansson, Konvaljstigen 5, Vetlanda, Tel: 073-067 98 89  

Övrigt fiske!

Endast medlem får fiska i Ånglegöl. Medlem kan spinnfiska, pimpla, ismeta & angelfiska samt flötmeta i Ånglegöl, dock är allt bottenmete i Ånglegöl förbjudet för alla som inte har årskort för karpfiske. Om karp fångas skall den återutsättas skyndsamt, det är absolut förbjudet att avliva eller flytta karp från Ånglegöl.  

Tillgång till båt!

Årskortsinnehavare karpfiske har tillgång till båtar med kodlås i Ånglegöl! Övriga har inte tillgång till båt.   Virserums SFK har vid styrelsemöte beslutat att ta ut en kontrollavgift med 4000 kronor för personer som bedriver olaga fiske i våra klubbvatten. Med olaga fiske menas fiske som strider mot gällande fiskeregler. Kontrollavgiften har stöd i gällande lagstiftning LAG 1981:533 om fiskevårdsområden. Förutom detta gäller regler för lagstadgad fisketillsyn enligt 47 paragrafen i fiskelagen (1993:787). Fisketillsynsperson har även rätt att beslagta fisk och fiskeredskap. Olovligt fiske i Virserums SFK:s klubbvatten polisanmäls alltid.
lorem ipsum dolor sit amet
Ånglegöl - Home of the beautiful carp
© Virserums SFK 2008-2024
Fiskekort!